eski sevgili? (Magician)
görü$ürüz muntazaman
meraba meraba o kadar
yaredir sinede eski sevgili
eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı
ya$andı bitti
$eytan görsün yüzünü
hiç sevgilim olmadı (oha!)
hiç ayrılmadım (ohaa!)Sonuçlar | Diğer Poller