moderatorLer oLarak, bundan sonra siz degerLi guncemkom userLarIna sormadan adIm atmayacagIz. guncemkom demokratik bir ortam oLmaLI mIdIr? (yanItLar moderasyon metodoLojisi hususunda degerLendiriLecektir.) (junkie)
demokratik oLmaya gerek yok!
cok biLe demokratik, bunyem bunu kaLdIrmIyor
siteden demokrasi mi oLur? asIn, kesin..
gunceLerimin siLinmesini hakettim.. beterini de hakediyorum..
moderatorum cok ya$a!Sonuçlar | Diğer Poller